เพิ่มความสว่างจากธรรมชาติด้วยเทคนิคง่ายๆ

ในตำราจีนเขาว่ากันว่…