พร้อมแล้วหรือยังที่จะก่อร่างสร้างตัว

ยุคนี้คงไม่มีใครอยาก…